W zakresie oferowanych przez nas usług zapewniamy w pełni kompleksową obsługę Klienta realizowaną przez wykonywanie:


  • instalacje elektryczne wewnętrzne w budynkach,
  • zasilanie obiektów budowlanych,
  • instalacje antywłamaniowe w budynkach,
  • instalacje sygnalizacji pożaru oraz oddymiania,
  • instalacje odgromowe budynków,
  • linie kablowe i napowietrzne niskiego i średniego napięcia,

   

a także pomiary :


  • stanu izolacji instalacji elektrycznej,
  • szybkiego wyłączenia jako środka ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • badanie wyłączników różnicowo – prądowych,
  • natężenia oświetlenia pomieszczeń.