LUBISZEWSKI
ul. Uskok 6,
85-622 Bydgoszcz

Tel: 608 498 848